Morto Gillo Dorfles, aveva 107 anni

ANSA

2.3.2018 - 12:49

ANSA